15/11/12
"Αγαπημένα ποιήματα των Γερμανών" (μέρος Ι)


Αφιέρωμά μας στο διαδικτυακό περιοδικό Poeticanet, τεύχος 17


Heine
Morgenstern
Tuckolsky
Roth
von Goethe
von Eichendorff
Mörike
Kästner
Brecht

Δεν υπάρχουν σχόλια: