7/11/11

Ήδη από τα 1700..."Τρεις οι μέθοδοι της επιβίωσης:
Επαιτεία, κλοπή, εργασία."

Honoré Gabriel Victor Marquis de Mirabeau 
(1749 – 1791)

Δεν υπάρχουν σχόλια: