11/11/11

Παρά τις στιχουργίες των ανθρώπων...

Idea Vilariño

Η θάλασσα πηγάδι είναι, σκότος...

Η θάλασσα πηγάδι είναι, σκότος,
τα αστέρια απλώς πηλός που λαμπυρίζει,
η αγάπη όνειρο και τρέλας κρότος,
η νύχτα κίτρινη μεμιάς γυρίζει.

Τα αστέρια απλώς πηλός που λαμπυρίζει,
η θάλασσα πικρού νερού πηγάδι,
η νύχτα κίτρινη μεμιάς γυρίζει,
η νύχτα με του ψύχους το ψεγάδι.

Η θάλασσα πικρού νερού πηγάδι,
παρά τις στιχουργίες των ανθρώπων,
η θάλασσα πηγάδι είναι, σκότος.

Η νύχτα με του ψύχους το ψεγάδι,
παρά τις στιχουργίες των ανθρώπων,
η αγάπη όνειρο και τρέλας κρότος.


Μετάφραση: Έλενα Σταγκουράκη


***********************


El mar no es más que un pozo de agua oscura...

El mar no es más que un pozo de agua oscura,
los astros sólo son barro que brilla,
el amor, sueño, glándulas, locura,
la noche no es azul, es amarilla.

Los astros sólo son barro que brilla,
el mar no es más que un pozo de agua amarga,
la noche no es azul, es amarilla,
la noche no es profunda, es fría y larga.

El mar no es más que un pozo de agua amarga,
a pesar de los versos de los hombres,
el mar no es más que un pozo de agua oscura.

La noche no es profunda, es fría y larga;
a pesar de los versos de los hombres,
el amor, sueño, glándulas, locura.

Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό "Το δέντρο", Οκτώβριος 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: