2/2/16

Οι γυναίκες του κτιρίου "Σιμόνη Βέιλ"... 

Έλενα Σταγκουράκη

Οι γυναίκες του κτιρίου "Σιμόνη Βέιλ"

Κάθε πρωί με κοιτάζει η Μαλάλα,
με τα δυο μάτια, τα αθώα, μεγάλα
που έχουν γνωρίσει του μίσους τη φρίκη.
Βέλγιο, Ευρώπη, στον κόσμο όλο ανήκει.

Λίγο πιο κάτω, νά σου και η Σιμόνη·
βήμα γοργό που τις "Ρίζες" σιμώνει,
χρεία και ανάγκη αδήριτη όλων.
Ξεριζωμένες οι ρίζες μου, Σόλων!

Απ' το γραφείο έχει περάσει η κυρία
της καθαριότητας ─ μένουν δυο-τρία.
Για τον χυμένο καφέ απολογούμαι.
Μου απαντά: "Στο εξής, θα μιλούμε."

Όλες, 'γυναίκες του Κοινοβουλίου' ─
άραγε της Ενωμένης Ευρώπης;
Κτίριο της τάξης -και αυτό!- του σχολείου:
κτώνται αγαθά μόνο πόνοις και κόποις;


Βρυξέλλες, 1/2/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: