21/2/17

Σύντηξη...


Σύντηξη (The Welder)

Cherríe Moraga

Σύντηξη.
Όχι αλχημεία.
Με νοιάζει η μείξη
κοινών στοιχείων
με παράγωγο κοινό.

Καμία μαγεία.
Μονάχα η θέρμη της θέλησής μου να αναμείξω
ότι ήδη γνωρίζω πως υπάρχει.
Εφικτό.

Δηλώνουμε μεταξύ μας πως
όλοι μας προερχόμαστε απ' το ίδιο χώμα
όλοι μας προερχόμαστε απ' το ίδιο χώμα
παραβλέποντας το γεγονός της τήξης
σε διαφορετική θερμοκρασία,
της ελατότητας
σε διαφορετικό βαθμό.

Και όμως, η ένωση είναι δυνατή·
αλλά μονάχα στην κατάλληλη θερμοκρασία — 
όλα τ' άλλα είναι πρόσκαιρη επαφή,
συνδυασμός.

Είναι η οικειότητα του ατσαλιού που λιώνει σε ατσάλι, 
η φωτιά του ατομικού μας πάθους
που μας κυριεύει,
που σμιλεύει τη ζωή μας
και ορθώνει οικοδομήματα.

Και δεν μιλώ για ουρανοξύστες,
απλές δομές που μας υπομένουν
δίχως φόβο
ή τριγμό.

Για καιρό πολύ
η θέρμη των στιβαρών χεριών μου
σιγόκαιγε 
σε τσέπες αλλωνών — 
χρειάζεται οξυγόνο για να παραχθεί φωτιά.

Αναδύομαι τώρα
για να πάρω οξυγόνο.
Ναι, η ίδια
σηκώνω τη δάδα.

Συγκολλώ.
Νιώθω τη δύναμη της φλόγας
να αλλάζει τη μορφή των πραγμάτων.
Είμαι ιδανική
γι' αυτή τη δουλειά 
στο βασίλειο της σπίθας
εκτός ελέγχου.

Συγκολλώ
και παίρνω αυτή τη δύναμη
στα δικά μου χέρια.


Μετάφραση: Έλενα Σταγκουράκη


***************************


The Welder | 
I am a welder.
Not an alchemist.
I am interested in the blend
of common elements to make
a common thing.
No magic here.
Only the heat of my desire to fuse
what I already know
exists. Is possible.
We plead to each other,
we all come from the same rock
we all come from the same rock

ignoring the fact that we bend
at different temperatures
that each of us is malleable
up to a point.
Yes, fusion is possible
but only if things get hot enough –
all else is temporary adhesion,
patching up.
It is the intimacy of steel melting
into steel, the fire of your individual
passion to take hold of ourselves
that makes sculpture of your lives,
builds buildings.
And I am not talking about skyscrapers,
merely structures that can support us
of trembling.
for too long a time
the heat of my heavy hands
has been smoldering
in the pockets of other
people’s business-
they need oxygen to make fire.
I am now
coming up for air
Yes, I am
picking up the torch.
I am the welder.
I understand the capacity of heat
to change the shape of things.
I am suited to work
within the realm of sparks
out of control.
I am the welder.
I am taking the power
into my own hands.

Δεν υπάρχουν σχόλια: