28/1/11

Την έλευση να ματαιώσει του χειμώνα...

 

Αργύρης Χιόνης


ΧΙΙΙ

Αυτός ο άνθρωπος δεν αντέχει το φθινόπωρο∙
τον φθίνει, ανεπανόρθωτα τον φθίνει, κι ας μην
είναι οπώρα. Είναι, ως εκ τούτου, φυσικό που
του αντιστέκεται, που σαν τρελός μαζεύει τα
πεσμένα φύλλα και τα ξανακολλάει στα κλα-
διά των δέντρων.

Θα καταφέρει άραγε να ακυρώσει έτσι του κα-
λοκαιριού την αναχώρηση, την έλευση να μα-
ταιώσει του χειμώνα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: