13/3/12

Πώς λησμονήθηκα λοιπόν...


Ορέστης Αλεξάκης

Αισιοδοξία
 

Και μολονότι ξένος και μονήρης
ανθίζω κάποτε στο φως ωραίος και πλήρης

παρ' όλα αυτά τα κάτοπτρα που ωστόσο
μ' αμφισβητούν και μ' ασχημίζουν τόσο.


***


Αφύπνιση


Μέσα σε φως και μνήμη κατοικώ

πώς λησμονήθηκα λοιπόν 
στο σώμα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: