21/5/12

Είδωλον ονείρου...


Γιώργος Κεντρωτής

Ελένη


Τραγουδιστής ή μενεστρέλος
και ραψωδός ή τροβαδούρος
ένα έμπνουν είδωλον εσγούρωσ'
ουράνιο εκεί, που πάει το μέλος

να γίνει ακατασχέτως γέλως,
ιδίως όταν intra muros
αρκτούρος μάς προκύπτει ο κούρος,
και τούτο λάθρα και ανωφέλως.

Καντάρια έχουν στίχους γράψει
γι' Αυτήν που αντάριαζε την άψη
θνητών τε και αθανάτων. Μένει

-παλινωδών εγώ, ανακρέων
το παρελθόν- να βρω το Ωραίον
που θ' αβροπλένει την Ελένη.

Ρυθμών ζητείται συμμετρία!
Πλην μ' ένα, δύο, τρία λόγια
σκαρώνουν στίχους τα λαμόγια-
κι οι λύρες σκάλωσαν στην Τροία

που αλώσαν οι Αχαιοί του Ομήρου.
Ε λ έ ν η : είδωλον ονείρου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: