3/5/12

Απόψεις...

José Saramago 

11/2008:

Κράτος πρόνοιας

Το "κράτος πρόνοιας" είναι περισσότερο πολιτική ρητορική, παρά κοινωνική πραγματικότητα. Το έχουν συνδέσει με την υπερπαραγωγή κάθε λογής καταναλωτικών προϊόντων, γεγονός άσχετο προς ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας. Η γλώσσα εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς και συχνά λειτουργεί ως μέσο παραλλαγής της πραγματικότητας.

Estado de bienestar

“Estado de bienestar” es más retórica política que realidad social. El Estado de bienestar ha estado unido a la superproducción de bienes de consumo de todo tipo y eso no es un Estado de bienestar. El lenguaje sirve para todo y sirve, muchas veces, de máscara de la realidad.


************************************
 
07/2007: 

Ό,τι πιο περιττό

Τη σήμερον ημέρα ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο περιττό. Ας το αναλογιστούν όσοι μας παίρνουν τ' αφτιά με υποκριτικά κηρύγματα περί της ιερής δήθεν αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

La más dispensable de todas las cosas 
Hoy en día, el ser humano es la más dispensable de todas las cosas. Que piensen en ello los que nos atormentan los oídos con hipócritas prédicas sobre la eminente dignidad del ser humano.


Μετάφραση: Έλενα Σταγκουράκη

Πηγή: Blog "Cuaderno de José Saramago"

Δεν υπάρχουν σχόλια: