6/6/13

"Άγνωστη"...


Για όσους εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει:

Όσα γίνονται με την ιδιότητα της εκπροσώπου του MPI, 
γίνονται χάριν του ενός αυτού σταυρού στη δεύτερη σειρά δεξιά
 (και τόσων άλλων παρόμοιων),
  για τη γυναίκα που εντοπίστηκε πολύ αργά 
στην πόλη Χουάρες, 
προκειμένου ο σταυρός να φέρει το δικό της πραγματικό όνομα 
 αντί για τη λέξη
"Άγνωστη"...

Ε.Σ.

*** 

To those who go on without understanding:...

Whatever I do as a representative of the MPI movement
is due to this one cross at the right end of the second line
(and so many similar ones)
corresponding to a woman who was found too late 
in the City of Juárez
so as for the cross to carry her real name 
rather than the word
"unrecognizable".

E.S.

Δεν υπάρχουν σχόλια: