10/1/14

Καλή χρονιά!



Πίνακες: Χρήστος Μποκόρος



Καλή χρονιά, με πολύ φως κι έναστρο ουρανό!



Δεν υπάρχουν σχόλια: