26/4/14

Μαύρο και για πάντα...

 Idea Vilariño

Μαύρο

“Μαύρο και για πάντα.
Τα αστέρια
οι ήλιοι τα φεγγάρια
και ξέφτια διάφορα φωτός
είναι σφάλματα μικρά
περαστική βρομιά
στην λαμπερή μαυράδα
την άχρονη
βωβή”.Μτφρ: Έλενα Σταγκουράκη


****************

ΕS NEGRO

"Es negro para siempre.
Las estrellas
los soles y las lunas
y pingajos de luz diversos
son pequeños errores
suciedad pasajera
en la negrura espléndida
sin tiempo
silenciosa".


Δεν υπάρχουν σχόλια: