14/5/15

Συμβούλεψέ με νερό...

Ζέφη Δαράκη

Συμβούλεψέ με νερό κάτω απ' τα δέντρα,
φως που λιανίζεις τα μεσημέρια
Ποίηση με τα μαλλιά χυμένα στα σκοτάδια, κράτησέ με


Κάτω από μια μαυρίλα τέλειωσαν όλα
Το σπίτι κατηφόρισε
κοπήκανε τα δέντρα
Τραγούδι μου τέλειωσες
Σαν άνθρωπος ή καρέκλα με τα ρούχα μου επάνω

Δεν υπάρχουν σχόλια: