11/4/11

Η φυγή φυλακή...

 


Αντώνης Ζέρβας

Το αναθεματικόν

Στην κορφή η φυγή φυλακή
αυτού που αγαπάει την αρχή
ότι φιλάργυρος
και σαν φιλάργυρος αδικεί
σαν άδικος πλεονεκτεί
σαν πλεονέκτης αρπάζει
σαν άρπαγας συκοφανεί
σαν συκοφάντης λοιδορεί
σαν λοίδορος καταλαλεί
σαν κατάλαλος φοβάται
σαν φοβιτζιάρης φονεύει
σαν φονιάς παραπλανεί
σαν παραπλάνος κτίζει
εκκλησίες, γιορτάζει
και κάνει ψυχικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: