14/4/11

Εν’ ασημένιο κέρμα το φεγγάρι...

 


Αργύρης Χιόνης

Εν’ ασημένιο κέρμα το φεγγάρι, που κάποτε
τινάξαν στο διάστημα οι θεοί, κορώνα γράμ-
ματα την τύχη παίζοντας αυτού του κόσμου,
εν’ ασημένιο κέρμα που δεν έπεσε ποτέ, αλλ’
έμεινε εκεί, μετέωρο, στο χάος. Γι’ αυτό και
δεν αποφασίστηκε ακόμα η τύχη αυτού του
κόσμου, γι’ αυτό κι αδιάκοπα κοιτάμε μ’ α-
γωνία το φεγγάρι, μην πάει και πέσει απ’ του
χαμού μας την πλευρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: