4/9/11

Τα σύννεφα είναι οι ουράνιοι συγγραφείς...
Κώστας Κουτσουρέλης

Αέρας Αύγουστος 11


     Τα σύννεφα είναι οι ουράνιοι συγγραφείς,
   ραίνουν τον κόσμο με σημεία της στίξης,
  νοτίζουν άπαυστα το πρόσωπο της γης

  με παύλες, κόμματα, εισαγωγικά,
   με νύξεις δίκοπες, λοξά θαυμαστικά,
  μ’ όλα εκείνα της γραφής τα ήξεις αφήξεις.

  Στο χώμα οι σκέψεις τους πέφτουν βαρειές,
   κομίζουν κάτι από την πείρα των αγγέλων,
  συλλέγουν όλες τις αιθέριες διδαχές

  και τις συντάσσουν σ’ έναν ύμνο δίχως χθες,
   ένα άγγελμα φερμένο από το μέλλον.
  Τα σύννεφα είναι οι ουράνιοι ποιητές,

  στην πέτρα ανοίγουν παρενθέσεις χίλιες,
   και τις γεμίζουν με το νόημα της βροχής —
  αυτό το θαύμα της καμένης αστραπής

  που σε τυφλώνει ξαφνικά πίσω απ’ τις γρίλιες.
Δεν υπάρχουν σχόλια: