20/9/13

Υστερικό ανεμογάστρι...

Αργύρης Χιόνης

Όλο φουσκώνει η ελπίδα μας
Όλο φουσκώνει κι όλο ξεφουσκώνει
Σαν το μπαλόνι η ελπίδα μας 
Σίγουρα στέρφα θα 'ναι ή το σπέρμα
Θα 'ναι ξεθυμασμένο του καιρού μας
Όλο φουσκώνει κι όλο ξεφουσκώνει
Υστερικό ανεμογάστρι αεροφαγία
Σίγουρα θα 'χει η ελπίδα μας


Δεν υπάρχουν σχόλια: