31/10/14

Επιτάφιος...
Pablo Neruda

Επιτάφιος

Υπήρξε γυναίκα πληγωμένη.
Στους δρόμους τη νύχτα
είχε για όνειρο μια νίκη
είχε για αγκαλιά τον πόνο
είχε για εραστή το ξίφος.


Μετάφραση: Έλενα Σταγκουράκη

**************

Epitafio

Esta fue la mujer herida.
En la noche de los caminos
tuvo por sueño una victoria,
tuvo por abrazo el dolor.
Tuvo por amante una espada.

Δεν υπάρχουν σχόλια: