6/7/12

Από το χρέος σου είμαι ωραίος...


Κωστής Παλαμάς


Δεν ξέρω εγώ κανένα θεό Χρέος,
ένα θεό εγώ ξέρωτην Αγάπη.
Αγάπη, από το χρέος σου είμαι ωραίος.

Εσύ με κάνεις δούλο, εσύ σατράπη,
φτερά τα κάνεις τα σκοινιά του γάμου 
πότε με δέρνεις, βέργα ενός αράπη,

πότε ανθείς, περιβόλι ολόγυρά μου.
Εσύ με τα βαθιά τα καταφρόνια
με γιομίζειςπλαταίνεις την καρδιά μου,

σα θάλασσας αγέρας τα πλεμόνια.
Έρωτα εσύ, μονάρχη και γενάρχη!
Εσύ τυφλή και η Μοίρα, εσύ και η Πρόνοια.

Ό,τι δεν αγαπούμε, δεν υπάρχει.
Από τα "Σατιρικά γυμνάσματα"


Δεν υπάρχουν σχόλια: