20/4/15

Είναι τόσο λίγα...

 Mario Benedetti

Είναι τόσο λίγα

Όσα γνωρίζεις
είναι τόσο λίγα
όσα γνωρίζεις
για μένα
όσα γνωρίζεις
είναι τα σύννεφά μου
οι σιωπές μου
οι χειρονομίες μου
όσα γνωρίζεις
είναι η θλίψη
της πρόσοψης του σπιτιού μου
είναι τα πορτοπαράθυρα της θλίψης μου
το σήμαντρο της θλίψης μου.

Μα δεν ξέρεις
τίποτε
το πολύ-πολύ
να σκέφτεσαι κάποτε
πως είναι πολύ λίγα
όσα γνωρίζω
για σένα
όσα γνωρίζω
δηλαδή τα σύννεφά σου
οι σιωπές σου
οι χειρονομίες σου
όσα γνωρίζω
είναι η θλίψη
της πρόσοψης του σπιτιού σου
είναι τα πορτοπαράθυρα της θλίψης σου
το σήμαντρο της θλίψης σου.
Μα δεν σημαίνεις.
Μα δεν σημαίνω.Μετάφραση: Έλενα Σταγκουράκη

 
***

Es tan poco

Lo que conoces
es tan poco
lo que conoces
de mí
lo que conoces
son mis nubes
son mis silencios
son mis gestos
lo que conoces
es la tristeza
de mi casa vista de afuera
son los postigos de mi tristeza
el llamador de mi tristeza.

Pero no sabes
nada
a lo sumo
piensas a veces
que es tan poco
lo que conozco
de ti
lo que conozco
o sea tus nubes
o tus silencios
o tus gestos
lo que conozco
es la tristeza
de tu casa vista de afuera
son los postigos de tu tristeza
el llamador de tu tristeza.
Pero no llamas.
Pero no llamo.
Δεν υπάρχουν σχόλια: