2/11/17

Οι "Πολυκατοικίες" στα ρουμανικά...


Elena Stagkouraki

Blocuri
Invenții arhitecturale mizerabile
voi, triste multi-case,
stivuiți în interiorul vostru vârste
și o mulțime de voci intense.
Ce rămâne, mă întreb, ascuns în voi?
Nu somnul, dar nici treazul,
ca să nu mai vorbim că auziți totul,
și chiorăit de mațe și de limbi
vocalele rotunde și tonuri,
ale laringelui o mie două contracții,
dar și ale picioarelor pași și poziții,
fără a vorbi de plăceri și dureri ...
Unde-mi pot găsi din voi evadarea
și de indiscreția voastră atât de jegoasă?
în orașul în care contează
mega câștigul, cu dimensiuni de groază.

Μετάφραση από τα ελληνικά στα ρουμανικά: Angela Bratsou

**********************************

Έλενα Σταγκουράκη

Πολυκατοικίες

Αρχιτεκτόνων άθλιες εφευρέσεις
εσείς, οι λυπηρές πολυ-οικίες,
στοιβάζετε εντός σας ηλικίες
κι ένα σωρό τις ηχηρές διαθέσεις.
Τι μένει τάχατες κρυφό εντός σας;
Ο ύπνος όχι, μα κι ο ξύπνιος ούτε,
και πόσο μάλλον που όλα τα ακούτε,
και λάλημα εντέρου και της γλώσσας
τα στρογγυλά φωνήεντα και τόνους,
του λάρυγγα τις χίλιες δυο συσπάσεις,
μα και ποδιών τα βήματα και στάσεις,
για να μην πω για ηδονές και πόνους...
Πού να τον βρω από σας τον γλιτωμό μου
και τη λερή σας τόση αδιακρισία!,
στην πόλη όπου έχει σημασία
το μέγα κέρδος, σε διαστάσεις τρόμου.

Αθήνα, 17.06.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: